Musikkollektivet Vice Versa – En kunstner maler på mange lærreder

Vice Versa
Foto: Anna Kabanas

Der er et nyt musikalsk kollektiv i Aarhus. Vice Versas  formål er at skabe sig selv og hjælpe andre med at skabe hinanden. Undergrunden skal dele hinanden for at kunne skabe bevægelse.

Af Nikolaj Juel

Musikkollektiver bliver mere og mere udbredt. For mange musikere giver det mening at samle sig i arbejdsfællesskaber og støtte hinanden i det fælles mål om at udbrede musikken.

Vice Versas er et af disse kollektiver, og de er mere end et bandfællesskab.

De er et musikalsk hold bestående af fire artister der tæller, “Nordpaa” (eller Sebastian når han varetager managementdelen), Adnan, “Vipe” (Vipesan) og “Jeys” (Damir), det musikalskproducerende element “r93se” (Frederik). Derudover det visuelle hold: Ado (Admir Kovacevic), der står for kollektivets videoer og Anna Kabanas, der er fotograf samt Admirs sparringspartner, når det kommer til Vice Versas visuelle udtryk.

Den inderste ring

Jeg satte mig ned og snakkede med Sebastian, Vipesan, Adnan og Admir, for at komme nærmere på det mantra, som Vice Versa arbejder ud fra:

Vice Versa er en bevægelse, hvor hensigten er, at man på kryds og tværs kan hjælpe hinanden med at komme frem. Kodekset i kollektivet er således ”Jeg hjælper dig, og Vice Versa”.

Læs også: Godsbanens største musikerkollektiv: – Sammen er vi stærkere

Det hviler på en forståelse af, at Vice Versa ikke blot lader sig selv eller andre begrænse af cirklen Vice Versa, men de også har til formål at nå bredere ud: ”Vi er den inderste ring”, som Nordpaa fortæller mig.

Formålet er altså, at Vice Versa er et kollektiv, som flere mennesker og kreative sjæle kan få gavn af. Uagtet om det er den musikalske del, mangagement eller det visuelle, og uanset om de er i den yderste ring af de forskellige netværk som alle fra Vice Versa er en del af på kryds og tværs af hinanden.

Når flere netværk bliver til et

Netværk virker til at være et generelt nøgleord, og ikke mindst en blanding af disse netværk. Før de blev til Vice Versa havde de alle sammen fingrene i musikken på hver deres måde. Ado og Vipe lærte hinanden at kende via en ungdomsskole i Herning, der arrangerede rap-skoler. Her begyndte Sebastian og Frederik også at komme ind over og kunne allerede her begyndte at sparre med hinanden og give ting videre. Skabe bevægelse for hinanden.

Hertil blev holdet også krydret med Adnan, som var en del af urban-scenen i Silkeborg, og som havde forsøgt at skabe sig en karriere på egen hånd i en rum tid. Også her var der noget erfaring at hente og flere hænder, som kunne sætte skub i tingene.

Deling af erfaringer og ikke mindst sparring forpligter ifølge holdet også. Man må udvise et ambitionsniveau på de andres vegne, og ikke mindst på egne vegne. For nok er de alle enige om, at Vice Versa er fedt at lave, og et godt projekt, men det skal også kunne mere end ”bare at sidde på værelset og lave musik og have optur over det”, som Vipe udtrykker det.

Derfor var der også en ambition om, at alle skulle involvere sig i projektet og stille krav til hinanden. Dog uden at der skulle være en diktering af projekterne. Artisten er altid i fokus.

I 2017 begyndte Vice Versa at sætte mål for sig selv og projektet, og de slog naturligt et stor brød op men også et nødvendigt brød. Somme tider er man nødt til at sætte store mål op for at have delmål og kunne være fokuseret på processen.

Fokusset var derfor, at finde ud af hvordan de hver især kunne forme deres lyd, og finde ud af hvordan de kunne sparre med hinanden. ”Jeg hjælper dig, og du hjælper mig. Vice Versa”, og måske: ”Jeg hjælper mig for at kunne hjælpe dig”. Det er måske én af grundende til, at de ikke gæster hinandens numre, som ordet kollektiv ellers ville lægge op til.

Forberedelsesåret 2017 blev altså brugt til ”At blive bedre rappere, sangskrivere og producere og brugt på at presse hinanden for at blive bedre”, som Vipesan siger. Sebastian følger derefter op:

– Ja, egentlig mest for os selv og ikke så meget hvem vi skulle være udadtil.

– Vi kan godt dele hinanden og hjælpe hinanden, uden at lave sange sammen. Det er energien bagved, der er vigtig, fordi vi musikalsk er så forskellige. En kunstner maler på mange lærreder, afslutter Adnan.

Holdenergien i venskabet

Vice Versa skal ikke forstås som en gruppe. De er enheder, der arbejder i et fællesskab. De er et hold, og vigtigst af alt så er de venner. Derfor er de også ærlige overfor hinanden, når det kommer til at presse hinanden, hvilket er med til at forstærke sammenholdet. Som Ado pointerer:

– Det er en vigtig pointe, når folk arbejder sammen med os og på tværs af Vice Versa, så handler det om ærlighed og ærlig kritik. Om det er positivt eller negativt, så er det en kærneværdi.

Det leder os tilbage til mantraet og projektet om at skabe en åben bevægelse, hvor alle kan drage nytte af hinanden. Som Sebastian fortæller, så er det ”om at fortsætte udviklingen. Selvom du ikke har et papir på, at du ”er Vice Versa”, så er vi stadig et åbent kollektiv for at holde muligheden åben for, at der bliver ringe i vandet”.

Vice Versa
foto: Anna Kabanas

Enhederne i fællesskabet

Kollektivet så langt så godt. Delelementerne er det, der binder det sammen på kryds og tværs. De laver alle deres egen ting og lægger deres egne timer i egne projekter for at skabe den større sammenhæng.

Adnan har med sine socialrealistiske tekster om de evigt aktuelle danske ghettoer fået anerkendelse fra bl.a. Gaffa, der har kvitteret med en flot anmeldelse af singlen ”Heromkring drømmer man ikke”. Desuden anerkendelsen som ”Månedens Spinnup-artist” i august, på baggrund af evnen til at fortælle historier som mennesker kan relatere til,

– Det er ret vildt at se, hvordan folk korresponderer på Adnans musikfortæller Sebastian, og uddyber

– Historier som folk kender og relaterer til, kan man ikke sætte en værdi på.

Sebastian selv er under navnet Nordpaa også i gang med sine egne ting. Han er blevet en del af Future Sound. Det er et udviklingsforløb for unge talenter og sangskrivere, der både vil udvikle sig indenfor det musikalske og det branchemæssige. Her kom Sebastian ind i et mentorforløb med Mund de Carlo, hvor han har kunnet hente værdifuld erfaring i forhold til Vice Versas vision, da han også har været med til at starte noget fra bunden, nærmere betegnet pladeselskabet Struglaz.

Sidst og ikke mindre vigtig fortæller Vipe også om sin tilgang til musikken. Vipe er med sin tamilske baggrund er vokset op med større eller mindre grad af social kontrol, som kan lægge i en multikulturel opvækst. Det kan man især finde elementerne af i den nyeste single Forelsket. Den forsøger netop at gøre op med tabuer, som denne opvækst kan være farvet af.

Jeg har altid tænkt tanken, men det er først noget, jeg er blevet bevidst om i takt med, at jeg er blevet ældre, og mere selvstændig, fortæller han.

Selvom nummeret har en catchy pop-lyd over sig, så ligger der noget under, der er meget vigtigere end som så.

Som Adnan med stor iver fortæller:

– Du har lavet mange demoer om social kontrol, og det var her, at din musik kom til at betyde noget. Det kan godt være, at det støder nogle, men nogle gange er det der det bliver vigtigt.

På falderebet for fremtiden

Alle fra Vice Versa nikker genkendende til, at det sommetider kan være svært at komme frem i en musikbranche, der på dansk niveau, kan være meget smal. Også da de rykkede til Aarhus og startede kollektivet op.

– Tingene foregår meget ude i krogene, og folk i musikmiljøet har måske en tendens til at holde sig for sig selv. Men vi vil altid sparre med andre artister, for at skabe større motivation og større netværk, siger Sebastian.

Her slutter Ado af med en opfordring:

– Folk kan altid hive fat i os. Det kan være en udfordring at få netværk men hele undergrunden bør være bedre til at hive fat i hinanden og dele ud af deres erfaringer for at skabe større sammenhold.

Relaterede artikler